Het gaat om een boete van 750.000 euro die de AFM eind oktober uitdeelde omdat ABN niet eerlijk zou zijn geweest over de risico’s van renteswaps. Deze boete werd niet eerder gemeld. Eind oktober werd wel bekendgemaakt dat de toezichthouder de bank voor 2 miljoen euro beboette voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) verstrekte renteswaps. Tegen die boete is geen beroep aangetekend.

Renteswaps

Renteswaps zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico’s van een stijging van de rente af te dekken. De AFM bemoeit zich al tijdje intensief met deze dienstverlening, omdat banken bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld hebben gegeven van de risico’s. Sommige bedrijven komen hierdoor nu in de problemen.

Bron: ANP