Der Spiegel kreeg inzage in verslagen van vergaderingen van Europese fiscale werkgroepen. Daaruit zou blijken dat Nederland, Luxemburg en België de afgelopen jaren elke discussie over grote belastingvoordelen voor bedrijven op het gebied van patenten hebben geblokkeerd. Onder meer Duitsland en Frankrijk zouden die regels zeer controversieel vinden.

Ongeoorloofde staatssteun

De belastingvoordelen die bedrijven onder meer in Nederland genieten, liggen al lange tijd onder vuur. Onlangs nog oordeelde de Europese Commissie dat voordelen die Starbucks in Nederland geniet, neerkomen op ongeoorloofde staatssteun.