De meeste deelnemers aan de bijeenkomst denken dat aan de voorwaarden die nodig zijn voor een verhoging zal worden voldaan. Eerder sprak de Fed over de sterk verbeterde arbeidsmarkt en de aanhoudende economische groei die de zorgen grotendeels wegnemen over de nog altijd lage inflatie.

Passend om rente op te voeren

Uit de notulen van de vergadering komt naar voren dat er bewust in de verklaring is gezet dat het ‘passend zou kunnen zijn’ om de rente op te voeren. Een aantal centrale bankiers had overigens moeite met de aanpassing van de formulering, omdat daardoor ook een te sterk signaal afgegeven zou kunnen worden.

Eerste renteverhoging sinds 2006

Ze waren het grotendeels wel eens dat er wat betreft rentestappen een geleidelijk tempo moet worden gekozen. Een renteverhoging in december van het huidige historisch lage niveau, zou de eerste zijn sinds 2006.