De AFM kan richtlijnen uitvaardigen waarin potentiële kopers worden gedwongen eerst met de commissarissen en het bestuur te onderhandelen en aan te geven wat de intenties van de overname zijn, voordat zij een openbaar bod uitbrengen, stelt Schraven. De AFM moet bovendien toezien op dat proces.

Zie ook: Minister ontvangt plan om macht aandeelhouders in te perken na vijandig bod

Een ruimer mandaat van de AFM heeft volgens hem een preventieve werking: het voorkomt onrust en onzekerheid op de beurs over het doelwit van de overname. ‘Geef de AFM meer tanden’, zegt Schraven.

Hij haakt in op de discussie over bescherming van Nederlandse beursfondsen, naar aanleiding van de pogingen van het Amerikaanse PPG om AkzoNobel over te nemen. De AFM zegt in de krant die discussie met interesse te volgen, maar af te wachten of er iets verandert in de wetgeving.